Yayın tarihi:: Sal, Ara 29th, 2009
Sorular | Gönderen: Zafer COŞKUN

Madde Geçişleri

 

1. Hücrede neden madde giriş çıkışı gerçekleştirilir?

2. Hücre zarından küçük ve büyük moleküllü maddelerin geçişi nasıl gerçekleştirilir?

3. Enerji harcanıp harcanmamasına göre hücrede görülen taşıma çeşitleri:
7. Pasif taşıma:
5. Pasif taşıma ile taşınan maddeler:
6. Pasif taşımanın özellikleri:

7. Pasif taşıma çeşitleri:
8. Difüzyon:
9. Difüzyona örnekler veriniz.

10. Difüzyon hızı nelere bağlıdır?

11. Kolaylaştırılmış difüzyon:
12. Kolaylaştırılmış difüzyona örnek vererek, bu olayı bir şekille anlatınız.

13. Osmoz:
14. Osmozu bir deneyle açıklayınız.

15. Osmotik basınç:

16. Osmotik basıncı artıran ve azaltan sebepler nelerdir?

17. Bitki hücrelerinde glikozun nişastaya dönüştürülmesi hangi sonuçları doğurur?

18. Saf suyun osmotik basıncı ……………………………………..
19. Osmotik basınç bir ortamın su yoğunluğu arttıkça …………………………………..
20. İzotonik ortam (izotonik çözelti ):
21. Canlıların yaşayabildiği yoğunluğa sahip olan ortam ………………………………. ortamdır.
22. Hipertonik çözelti:
23. Plazmoliz:
24. Hipotonik çözelti:
25. Deplazmoliz:
26. Turgor:
27. Turgor basıncı:
28. Turgor basıncı bir ortamın su yoğunluğu arttıkça …………………………………..
29. Emme kuvveti:
30. OB > TB:
31. OB < TB:
32. OB = TB:
33. Hemoliz:
34. Diyaliz:
35. Böbrek hastaları neden diyaliz makinesi ile tedavi görürler?

36-1. Aktif taşıma:
36-2. Aktif taşıma yapan canlılara ya da hücrelere örnek veriniz.

37-1. Aktif taşıma çeşitleri:
37-2. Aktif taşımanın özellikleri:

38. Sürekli aktif taşıma yapan hücrelerde ………………………………………….. organeli fazla bulunur.
39. Hücre zarından gerçekleşen aktif taşımayı bir şekille gösteriniz.

40. Madde alış-verişi deneylerinde neden bağırsak kullanılır?
41. Büyük moleküllü maddelerin taşınması hangi aktif taşıma çeşitleri ile olur?

42. Endositoz:
43. Fagositoz:
44. Hangi canlılar ya da hücreler fagositoz yaparlar?

45. Pinositoz:
46. Hangi canlılar ya da hücreler pinositoz yaparlar?

47. Ekzositoz:
48. Hangi canlılar ya da hücreler ekzositoz yaparlar?
49. Endositoz yapamayan canlılar:
50. Hücre zarının yüzeyi endositozla …………………………………….. , ekzositozla ……………………………….
51. Biyosentez:
52. Metabolizma çeşitleri:
53. Anabolik reaksiyon:
54. Anabolik reaksiyonlara örnekler veriniz.

55. Katabolik reaksiyon:
56. Katabolik reaksiyonlara örnekler veriniz.

57. %%%Bazal metabolizma%%%:
58. %%%Bazal metabolizma%%% nasıl ölçülür?

59. %%%Bazal metabolizma%%% hızı nelere bağlıdır?

60. Besinler hücreye alınışından atılışına kadar hangi yolları izler?

 61. Homoestasi:

62. Doğru Yanlış

( ) Çekirdeğin etki alanını artırmak için hücre bölünür.
( ) Sinir hücreleri oldukça büyük hücrelerdir.
( )Hücre zarı ancak elektron mikroskobu ile görülebilir.
( ) Hücre zarındaki glikoproteinler hücrenin kimliğini belirleyen özel işaretlerdir.
( ) Hücre zarı kendini belli oranda tamir edebilir.
( ) Küçük değerlikli moleküller , büyük değerliklilere göre daha zor geçer.
( ) ER hücreyi mekanik basınçtan korur.
( ) Hiç bölünmeyen hücrelerin hacimlerinde artış görülebilir.
( ) İri vücutlu canlılarda , hücreler daha büyüktür.
( ) İri vücutlu canlılarda hücre sayısı daha fazladır.

Yazar hakkında: