Yayın tarihi:: Sal, Mar 9th, 2010

Kalıtım test 2

1. Aşağıdakilerden hangisi "Genler kromozomlarla taşınır." hipotezine kanıt oluşturur?
 A) Gametlerde, genelde türe özgü kromozom sayısının yarısı kadar kromozom bulunur.
B) Bazı genler baskın, bazıları ise çekiniktir.
C) Bazı canlılarda türe özgü sayıdan daha fazla sayıda kromozom bulunur.
D) Eşey kromozomları eşey özelliklerini belirlerler.
E) Döllenme sonucu oluşan zigotta alel genler homolog kromozomlarla bir araya gelirler.
 
2. Bir insanın onarımı devam eden mideye ait hücrelerin birinde gözlenebilen 19. kromozom çifti;
I. Büyüklükleri
II. Şekilleri
III. Alel gen sayıları
IV. Alel gen çeşitleri
özelliklerinden hangileri bakımından birbirinden farklı
olabilirler?
 
A) Yalnız I         B) Yalnız II        C) Yalnız III
D) Yalnız IV      E) I, II, IV
 
3. Aynı ortamda bulunan farklı tür iki bitkiden birinin diğerine göre daha fazla oksijen oluşturduğu saptanıyor.
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisinin farklılığı
olamaz?
 
A) Yapraklarında bulunan klorofilin yapısının
B) Bitkilerin yapraklarının yüzey genişliğinin
C) Yapraklarından gözenek sayısının
D) Bitkilerdeki toplam kloroplast sayısının
E) Bitkilerin kloroplastlarındaki enzim miktarının

 

SORULARIN TAMAMI İÇİN AŞAĞIDAKİ DOSYAYI İNDİRİN 

   

 

Yazar hakkında: