Yayın tarihi:: Sal, Ara 29th, 2009

Hücre Karşılaştırmaları


 


Organel  

Görevi  

Yapısı  

Bulunduğu Yapılar  

DNA, RNA  

kloroplast (plastit)

fotosentez

çift kat zarlı

bitkiler,öglenalar

var

endoplazmik retikulum

madde iletimi

tek kat zarlı

bütün ökaryotlar

yok

golgi aygıtı

madde depolama, paketleme, salgılama

tek kat zarlı

bütün ökaryotlar

yok

mitokondri

enerji üretimi

çift kat zarlı

çoğu ökaryotlar

var

koful

madde depolama ve homeostaz

tek kat zarlı

ökaryotlar

yok

Hücrelerdeki farklı ve benzer yapılar 


Yapı

Prokaryot Hücre

Bitki Hücresi

Hayvan Hücresi

Kısaca Görevi

Hücre zarı

Var

Var

Var

Madde alış-verişi ve sitoplazmayı ortamdan ayırmak

Hücre çeperi

Var

Var

Yok

Koruma ve destek

Ribozom

Var

Var

Var

Protein sentezi

Mitokondri

Yok

Var

Var

Enerji (ATP) üretim merkezi

Plastitler

Yok

Var

Yok

Çeşitli pigmentleri taşımak, besin depo etmek

Klorofil

Var (bazılarında)

Var (çoğunda)

Yok

Fotosentez yapmak

Sentrozom

Yok

Yok

Var

Hücre bölünmesinde görevli

Lizozom

Yok

Benzeri var

Var

Hücre içi sindirim yapmak

Golgi aygıtı

Yok

Var

Var

Hücre dışına salgı yapmak

Endoplazmik retikulum

Yok

Var

Var

Madde taşınması ve depolanması, lipid sentezi

Koful (Vakuol)

Yok

Var (büyük)

Var (küçük)

Geçici depolama birimi

Çekirdek

Zarla çevrili değil

Var

Var

Hücrenin kalıtım ve yönetim merkezi

Çekirdekçik

Yok

Var

Var

DNA ve ribozom sentezi

 

Bitki, Hayvan ve Mantar hücresi karşılaştırması

 

BİTKİ HÜCRESİ

MANTAR HÜCRESİ

HAYVAN HÜCRESİ

Hücre çeperi

Selüloz

Genellikle kitin

yok

Merkezi vakuol (koful)

var

var

yok

Plastid

var

yok

yok

Tipik depo karbonhidratı

nişasta

Glikojen

Glikojen

Sentrozom

Yok

Yok

Var


Temel ökaryotik organeller tablosu

Yazar hakkında: