Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 10 names in this directory beginning with the letter Z.
zar
Hücreyi ve çoğu organelleri çevreleyen lipit ve proteinlerden oluşan yapı.""
Submitted by: ""

zatürre
Akciğer dokusunun iltihaplanmasıyla oluşan solunum sistemi hastalığı. Alveollerin iltihaplanması ile ortaya çıkan hastalık (pnömoni).
Submitted by:

Zigot
Zygotos-birleşmek Döllenmiş yumurta. İki gametin birleşmesiyle oluşan hücre. Diploit jenerasyonun en ilk evresi.
Submitted by:

Zona Pellusida
Primordiyal follikül içindeki primer oositin ve Graaf follikülü içinde gelişmekte olan ovumun, etrafını saydam zar şeklinde saran glikoprotein tabakası saydam kuşak Zona pellucida, ovulasyon esnasında dışan atılan ovumun da çevresini sarar fertilizasyon oluştuğu takdirde, gebelik ürünü blastosist haline gelinceye kadar varlığını korur
Submitted by:

zooloji
Biyolojinin hayvanları inceleyen dalı.
Submitted by:

zooplankton"
. Hayvansal plankton 2. Suyun hareketiyle pasif olarak sürüklenen fotosentez yapamayan bir hücrelilerin oluşturduğu topluluk."
Submitted by:

Zoospor
Zoon-hayvan+Sporos-tohum Eşeysiz olarak üretilen kamçılı ve hareketli spor. Alglerde ve mantarlarda, herhangi bir yüzücü spor.
Submitted by:

zorunlu aerob
Hücre solunumu için oksijene ihtiyaç duyan, oksijensiz ortamda yaşayamayan organizmalar.
Submitted by:

zorunlu aerobik
Hücre solunumu için oksijene ihtiyaç duyan, oksijensiz ortamda yaşayamayan
Submitted by:

zorunlu anaerob
Oksijeni kullanamayan ve oksijenin olduğu ortamlarda yaşayamayan organizmalar.
Submitted by:


Submit a name