Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 17 names in this directory beginning with the letter Y.
yabanıl tip
Normal fenotipe sahip birey, mutasyona uğramamış.

Yağ
Yağ asitlerinin gliserolle oluşturduğu bileşik.""
Submitted by: ""

Yağ asidi
Esterlerle bileşikler yaparak yağ moleküllerini meydana getiren maddeler. Bir ucunda karboksil grubu bulunan hidrokarbon zinciri.
Submitted by:

yağmur gölgesi
Nem getiren ve yağış bırakan rüzgârların geldiği yönün aksi tarafında olduğu için az yağış alan veya hiç yağış almayan, siperde kalmış dağ yamaçları.
Submitted by:

Yangı İnflamasyon
Yaralanmaya karşı dokunun gösterdiği reaksiyonlar. Ağrı, ateşlenme, kızarma ve iltihaplanma.
Submitted by:

yangısal tepki
Hastalık yapan etkenlere karşı vücut savunmasının sıcaklığın yükselmesi, ağrı, kızarıklık ve şişme şeklinde gösterdiği tepki.

Yapısal gen
Hücrenin yapısı ve metabolizması için gerekli RNA ' ları kodlayan DNA dizisine verilen genel ad.""
Submitted by: ""

Yaprak
Bitkilerin dallarında bulunan ince ve geniş yüzeyli yeşil renkli organlarına yaprak denir.
Submitted by:

yarım ay kapakçıkları
Kalbin aort ve akciğer atardamarına açılan bölgelerinde bulunan kapakçıklar.

Yaşam döngüsü
Bir organizmanın döllenme anından onun üremeye başlayacağı zamana kadar geçirdiği tüm yaşam süresi.""
Submitted by: ""

Yavru Döl Seçimi
Progignere-ileri çıkarmak Deneme eşleşmeleri yaparak ve yavruyu gözleyerek genotipin saptandığı bir üreme programı.
Submitted by:

Yayılma Alanı
Belli bir türün yaşadığı yeryüzü kesimi.
Submitted by:

yoğunluk
Birim alanda ya da hacimdeki bireylerin sayısı.
Submitted by:

yoğuşma"
. Yoğunlaşma. 2. Gazdan sıvı hale geçiş."
Submitted by:

Yumurta
Ovum-yumurta Spermle döllendikten sonra aynı türün yeni bir bireyini verecek olan dişi üreme hücresi.
Submitted by:

Yumuşakçalar
Vücutları genellikle yumuşak ancak sert kalkerli bir kabukla örtülü, vücudun arka kısmında yüzmeye, sürünmeye vb. işlere yarayan kaslı bir ayak organı olan, iyi gelişmiş bir kalple damar sistemleri bulunan ve özel solunum organlarına sahip, çoğu üyesi denizde yaşayan omurgasız canlılardır.
Submitted by:

yutak
Sindirim kanalının ağız ve burun boşluklarının arkasında kalan bölümü.


Submit a name