Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 30 names in this directory beginning with the letter V.
Vagina
Vagina-kama kını Vajen. Birçok hayvanda dişi üreme kanalının dışarıya açılan kısmı. Erkeğin çiftleşme organını kabul eder.
Submitted by:

Vagus
Beyinden çıkan 10.sinir. mide, bağırsak, kalp ve akciğerlerin otomatik çalışmalarını sağlar.
Submitted by:

Vaksin
Vaccinus-inek Aşı. Belirli bir hastalıktan, ticari amaçla elde edilen antijen. Vücudun antikor üretimini stimüle eden fakat hastalığın zararlı etkilerini yeterince yok edemeyen madde.
Submitted by:

Vakuol
Vacuus-boşluk+Ole-küçültücü son ek Sulu bir sıvı ile dolu olan ve sitoplazmanın öteki kısmından bir zarla ayrılan hücre içi küçük boşluk. Koful Ökaryot hücrelerin sitoplazması içerisinde sıvı, hava yada kısmen sindirilmiş besin kapsayan tek zarla çevrili yapıların her biri.
Submitted by:

Valans
Valentia-kuvvet, güç Hidrojen atomları ya da bunların eşdeğerlerinin sayısal ifadesi. Bir ya da daha çok sayıda atomlar arası bağlar oluşurken kimyasal bir elementin negatifken kombine halde tutabildiği, ya da pozitifken bir reaksiyonla ayırdığı, kazanılan, kaybedilen ya da ortaklaşa kullanılan elektronların sayısı.
Submitted by:

Valin
Protein sentezine katılan amino asitlerden birisi.
Submitted by:

Vanadyum
insan ve hayvanlar için gerekli bir eser az miktarda bulunan elementidir.
Submitted by:

varis
Bacaklarda bulunan toplardamarların genişlemesi sonucunda oluşan hastalık.

Varyasyon
Bir türün bireylerindeki aynı karakterin farklı şekilleri
Submitted by: değişiklik

Vas deferens
Spermleri epididimisten üretraya nakleden kanal.
Submitted by:

Vaskular sistem
Ksilem ve floemden oluşan bitki dokularında, ksilem tarafından su ve suda erimiş maddelerin, floem tarafından fotosentez ürünlerinin taşınmasını sağlayan iletim sistemi.
Submitted by:

vasküler kambiyum
İletim demetleri arasında yer alan yanal meristemdir.

Vejetasyon
Bitkinin tohumdan gelişip tekrar tohum verecek hale gelene kadar geçen dönemi. Bir yerdeki ekolojik koşullara bağlı olarak oluşan bitki örtüsü.""
Submitted by: ""

vejetatif çoğalma
Yaprak, sap gibi bitki kısımlarının kültüründen bitki üretilmesi.
Submitted by:

vektör
Bir konak organizmada replike olabilen, rekombinant bir DNA molekülü yapmak için içine bir genin sokulduğu bir DNA molekülü.
Submitted by:

Ventral
Bir organizmanın karın kısmı, sırt kısmı dorsal.
Submitted by:

Ventrikulus
Venter-mide Bir organın boşluğu. Örneğin, beyinin çeşitli odacıklarından biri ya da yüreğin kanı atriumlardan alan odacıklardan her biri.
Submitted by:

Verilmiş bir ya da daha çok önermeden sonuç çıkarma edimi."

Verimlilik
Birim zamanda meydana getirilen yavru sayısı ile ölçülen, bir bireyin yada popülasyonun üreme kapasitesi. Fertilite.
Submitted by:

Vesikül
Vesicula-kesecik Herhangi bir küçük kese ya da boşluk.
Submitted by:

Vestigial
Vestigium-ayak izi, iz, işaret Yararsız, eksik ya da indirgenmiş. Atasal bir organizmada görev yaptığı halde sonradan körelen ve bir organizmada körelmiş olarak kalan homolog organ.
Submitted by:

Villus
Villus-tüy demeti Küçük, parmaksı çıkıntılar. Özellikle bağırsağın iç duvarındaki gibi serbest yüzeyler üzerinde bulunan ince çıkıntılar.
Submitted by:

Viroid
Bitki hücrelerinde hastalık yapan, 400 ' e kadar ribonükleotitten oluşan, virüslerden daha basit yapılı organizma.
Submitted by:

Virüs
Virus-kaygan sıvı, zehir Nükleik asitten oluşan bir merkeze ve bunu etrafında bir protein kılıfına sahip küçük enfeksiyon etkenli nesne. Konukçu bir hücre içinde çoğalabilir ve mutasyona uğrayabilir. Bir protein kılıf ve nükleik asite sahip, tamamı hastalık yapıcı, elektron mikroskobunda görülebilen parazit.
Submitted by:

Vital Kapasite
Vita-hayat+Capaticas-almak Derin nefes alıp verirken alınıp verilen havanın toplam miktarı.
Submitted by:

Vitamin
Vita-hayat Bir organizmanın normal metabolik faaliyetleri için küçük miktarlar da gerek duyduğu organik madde. Hayvanlar bazı vitaminleri yeterli oranlarda sentezleyemediği için besin içinde hazır olarak almak zorunda dır. Canlıların sağlıklı yaşaması, büyümesi, üremesi ve normal metabolizmanın sürmesi için çok az miktarda gerekli olan, genellikle bitkiler tarafından sentezlenebilen, ancak hayvanlar ve insanlar tarafından sentezlenemediği için besinlerle dışarıdan alınan, koenzim bileşeni olarak işlev gören organik maddeler.
Submitted by:

Vitellus
Yumurta sarısı, yedek besin. Hayvan yumurtalarında protein ve yağ bakımından zengin olan depolanmış besin maddesi.
Submitted by:

Vitellus Kesesi
Bazı omurgalı embriyolarında sindirim sisteminin dışarıya doğru cep biçimindeki çıkıntısı. Yumurta sarısı etrafında gelişir ve onu sindirerek organizmanın yararlanacağı duruma getirir.
Submitted by:

Vitröz
Vitreus-camsı Camsı ya da saydam. Göz yuvarlağının arka kısmını dolduran açık, geçirgen jelimsi maddeden oluşan kısma verilen ad.
Submitted by:

Vivipar
Vivus-canlı+Parere-doğurmak Anne vücudu içinde ve yumurtadan gelişen canlı yavruya sahip olma. Yavru, besinini ya yumurta sarısından ya da emnik bir uzantı olan plasenta yoluyla bağlandığı anneden sağlar.
Submitted by:


Submit a name