Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 23 names in this directory beginning with the letter U.
Ubikinon
Koenzim. Elektron taşıyıcı sistemin bir elemanı. Elektronları alıp veren
Submitted by: karbonlu bir halkadan oluşan bir baş ve karbon atomları zincirinden oluşan uzun bir kuyruğu vardır.""

Uç meristem
Bitkilerin kök ve gövdelerinin en uçlarında bulunan, sürekli bölünerek bitkinin büyümesini sağlayan doku.Meristem dokusu.
Submitted by:

ultrasantrifüj"
. Yüksek devirli santrifüj. 2. Bir solüsyon içindeki protein
Submitted by: nükleik asit gibi büyükmoleküllerin ayrılmasında kullanılan yüksek devirde dönme özelliğine sahip cihaz."

ultrason
İnsan kulağının alamayacağı nitelikte olan yüksek frekanslı ses titreşimi.
Submitted by:

Umbilikus
Umbilicus-göbek Fötüsde göbek bağının bağlandığı yerin izi.
Submitted by:

Ungulatlar
Ungula-tırnak Dört ayaklı memeliler. Bu hayvanlarda parmaklar az çok kaynaşabilir ve uçları boynuzsu bir madde ya da tırnakla korunabilir. 
Submitted by:

Unguligrad
Ungula-tırnak+Gradus-adım, basamak Bazı hayvanların her ayağının bir ya da iki tırnağı ucundan destek alarak koşması hareketi.
Submitted by:

Unipolar
Tek kutuplu olma durumu.Bazı sinir hücreleri yalnız tek bir uzantıya sahip olabilir unipolar sinir hücresi.
Submitted by:

Urasil
RNA’nın nükelotitlerinde bulunan pirimidin bazı.
Submitted by:

Üre
Ouron-idrar Karbonik asit diamidi. NHCONH Protein metabolizmasının suda eriyen art ürünlerinden biri.
Submitted by:

Üreme
Canlıların belli bir olgunluğa eriştikten sonra kendine benzeyen yeni canlılar meydana getirmesi
Submitted by: çoğalması.""

Üreter
Ourein-idrar çıkarma İdrarı böbrekten sidik kesesine veren lifli kas tüpü.
Submitted by:

Üretici
Ototrof, kendi besinini yapan canlı.
Submitted by:

üretici canlı"
. Işık enerjisini veya kimyasal bağ enerjisini kullanarak inorganik maddelerden kendi besinini kendisi üreten canlı. 2. Ototrof."
Submitted by:

Üretra
Ourein-idrar çıkarma İdrarı idrar kesesinden vücut dışına çıkaran zarsı kanal. Çoğu memelide, idrarı idrar torbasından dışarıya taşınmasını sağlayan ve erkek bireylerde genital kanal olarak hizmet eden kanal.
Submitted by:

Uterus
Uterus-rahim, döl yatağı Rahim, döl yatağı. Dişinin üreme kanalında, içinde fetüsün geliştiği kaslı organ.
Submitted by:

Uterus döngüsü
Bayanlarda, endometriyumun gelecek olan bir blastosit için hazırlandığı aylık döngü.
Submitted by:

Utrikulus
Utricilus-kese Kulakta, vücudun dengesini sağlayan reseptörle riiçeren zarsı labirentin iki bölmesinden büyük olanı.
Submitted by:

Uyarı
Canlılarda belli bir tepkiye yol açan, fiziksel, kimyasal veya biyolojik etken.
Submitted by:

Uyarılara tepki
Canlılık özellikleri arasında yer alan, organizmanın bir etki (uyaran, uyarıcı) karşısında gösterdiği herhangi bir zihinsel ya da duygusal davranım.
Submitted by:

uyarılma
Hücrenin bir uyarana hemen cevap vermesi.
Submitted by:

Uyartı
Bir uyarının sinir hücresinde oluşturduğu kimyasal veya elektriksel değişmeler.
Submitted by:

Uyum
Herhangi bir canlının değişen çevre koşullarına kendini uyarlaması, adaptasyon, alışma, uyma.
Submitted by:


Submit a name