Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 136 names in this directory beginning with the letter S.
S fazı
Hücre döngüsünde
Submitted by: DNA’nın replikasyonun gerçekleştiği interfaz evresi.""

saflaştırma
Bir maddeyi saf (katkısız) hale getirme işi.
Submitted by:

safra kesesi
Karaciğer tarafından üretilen safranın toplandığı ve gerektiğinde ince bağırsağa gönderen kese.

safra pigmenti
Safraya renk veren biluribin gibi maddeler." "

safra sıvısı
Karaciğer tarafından üretilen ve yağların fiziksel sindiriminde görevli sıvı." "

Safra tuzları
Safra kesesinden ince bağırsağa salgılanan ve yağların misellere küçük partiküller dönüşümünü sağlayan biyokimyasal maddeler.""
Submitted by: ""

Sakkaroz
Bütün meyve ve sebzelerde özellikle şeker pancarı ve şeker kamışında bulunan, saf hâlde renksiz, kristal şeklinde, suda çözünen, hidroliz olduğunda fruktoz ve glikoz oluşturan, besin endüstrisinde tatlandırıcı olarak kullanılan ve metabolizma için önemli bir enerji kaynağı olan bir disakkarit.
Submitted by:

Sakkulus
Sacculus-torbacık İç kulakta bulunan duyarlı tüy hücreleriyle kaplı ve kalsiyum karbo nattan oluşan taşlar içeren torbacık. Statik denge duyusu reseptörleri burada bulunur.
Submitted by:

samara
Kanatlı, açılmayan kuru meyve.
Submitted by:

santrifüj
Farklı yoğunluktaki sıvı ya da katı parçacıkların yoğunIuklarına göre farklı hızlarda döndürülme ile birbirinden ayrılmasının sağlanması.

saprofit
Ölü organizmaları veya organik atıkları inorganik maddelere ayrıştırarak beslenen canlı
Submitted by: çürükçül

Saprofit Beslenme
Sapros-çürük+Phyton-bitki+ N Bir heterotrof beslenme tipi. Bu yolla beslenen organizmalar gerekli besin maddelerini hücre dışı sindirimden sonra hücre zarları aracılığıyla sağlar.
Submitted by:

Sarkolemma
Kas telini saran zar.
Submitted by:

schwann hücresi
Bazı nöronların aksonlarını çevreleyen ve miyelin kılıfı oluşturan hücreler.

Seboidler
Yeni dünyanın sarılır kuyruklu maymunları.""
Submitted by: ""

Sedimentasyon
Çökelme.
Submitted by:

Segmentasyon
Segmentum-kesik parça Bir vücut ya da yapının az çok benzer parçalara bölünmesi. Bir vücut yada yapının benzer parçalara bölünmesi, zigotun geçirdiği bölünme evreleri.
Submitted by:

sekonder
İkincil, ikinci derecede önemli olan.

sekonder duvar
Bitkilerde hücre duvarının üçüncü tabakası.""
Submitted by: ""

Sekonder Tepki
İlk enjeksiyondan günler, haftalar, hatta aylar sonra yapılan ikinci bir antijen enjeksiyonuyla başlatılan hızlı antikor üretimi.
Submitted by:

Sekresyon
Secretio-salgılama Bazı hücreler tarafından üretilip salgılanan ve vücudun başka bir yerinde bazı metabolik olaylarında kullanılan madde.
Submitted by:

Sekretin
İnce bağırsaktan salgılanan ve pankreastan bikarbonat iyonlarını içeren pankreas özsuyunu salgılatan hormon.

Sekum
İleum
Submitted by: kolon ve apendisin açıldığı kapalı kese.""

Seleksiyon
Seçilim, ayıklama.
Submitted by:

Selüloz
Çok sayıda glikozun birleşmesi ile oluşan bitki hücrelerinin temel yapı taşı olan polisakkarit.. Üç bin ya da daha fazla glikozun birleşmesi ile oluşan bitki hücrelerinin temel yapı taşı olan polisakkarit.
Submitted by:

Seminifer tubülleri
Testislerde, içerisinde sperm üretiminin gerçekleştirildiği tubüller
Submitted by:

sendrom
Özel bir bozukluğu belirleyen, bir arada görülen, teşhisi kolaylaştıran bulgu ve belirtilerin tümü.
Submitted by:

sentez
Moleküllerin birleştirilerek yeni bir molekülün üretilmesi.

Sentriyol sentriol
Centrum-merkez Hayvan hücresinde sitoplazma çekirdeğe yakın yerde bulunan koyu boyanan ve mitoz ile mayoz bölünme sırasında iğ ipliklerini oluşturan organel. Hücre bölüneceği zaman kutuplara göç eden
Submitted by: iğ ipliklerinin yapımında rol oynayan organellerdir.""

Sentromer
Kentro-merkez+Meros-kısım Kromozom üzerinde iğ ipliğinin tutunduğu nokta. kromozomlarda kardeş kromotidleri bir arada tutan kısım.
Submitted by:

Sentrozom
Sadece insan ve hayvan hücrelerinde bulunur. Birbirine dik 2 sentriyolden oluşur. Hücre bölünmesinde görevlidir. Hücrenin normalden daha hızlı bölünmesini sağlamaktadır.
Submitted by:

Sepaller
Skepe-örtmek Çanak yapraklar. Çiçek örtü yapraklarının dış halkasını oluşturan ve genellikle normal yaprakları andıran yeşil yapraklar.
Submitted by:

Ser
Bir süksesyonun belirli bir alanda, birbirinin yerini alan kommüniteleri. Geçici kommüniteler, seral evreler adını alır. Serler, yeryüzünün o kesimindeki iklime özgü bir klimaks kommünitesiyle sonlanır.
Submitted by:

Serebellum
Cerebrum-beyin Omurgalı beyninin kas koordinasyonunu denetleyen kısmı.
Submitted by:

Serebral
Beyin organıyla ilgili yapı.Beyine bağlı.
Submitted by:

Serebrum
Cerebrum-beyin Omurgalılarda kafa tasının üst kısmını işgal eden beynin ana kısmı. İnsanda iki beyin yarım küresi Corpus callosum'la birleşerek merkezi sinir sisteminin en kısmını oluşturur. 
Submitted by:

Serkarya
Kerkos-kuyruk Balıklarda kist yapan Trematod parazitlerin serbest yüzen son larva evresi.
Submitted by:

Serkopitekoid
Eski dünya maymunu. Kuyruğu var fakat bir ekstremite olarak kullanmaz.
Submitted by:

serolojik test
Belirli bir mikroorganizmaya karşı üretilmiş antikorların varlığını saptayan bir kan testi.
Submitted by:

serotonin
Bağ dokuya ait mast hücreleri ve kan pulcukları tarafından üretilen, uyanıklık ve ağrı duygularının düzenlenmesinde rolü olan, düz kasları uyararak kan damarlarının büzülmesini sağlayan nörotransmitter.

Serum
2. Pıhtılaşma sonunda kandan ayrılan sıvı bölüm. 2. Mikroplu bir hastalığa veyazehirli bir maddeye karşı aşılanmış bir hayvanın özellikle atın kanından elde edilen sıvı madde.""
Submitted by: ""

serum"
. Pıhtılaşma sonunda kandan ayrılan sıvı bölüm. 2. Mikroplu bir hastalığa veyazehirli bir maddeye karşı aşılanmış bir hayvanın özellikle atın kanından elde edilen sıvı madde."
Submitted by:

Serviks
Rahmin vajina içerisine açıldığı açıklık.
Submitted by:

Sesil
Bir organizmanın sap, gövde ve pedisel gibi yapıları olmaksızın doğrudan bir yere oturması örneğin deniz tabanına oturması.
Submitted by:

Sessiz mutasyon
Meydana geldiği gen üzerinde, daha sonra bu gen tarafından üretilecek proteinin fonksiyonunu değiştirmeyen mutasyonlardır etkisiz mutasyon.
Submitted by:

Sfinkter
Sphinkter-sıkıca bağlamak Kısalarak bir açıklığı kapatan dairesel dizilmiş kas lifleri grubu. Midenin sonunda bulunan pylor sfinkter gibi.
Submitted by:

Sikaslar
Tropik ve subtropik bölgelerde yaşayan odunlu, tohumlu bitki ordolarından biridir. Ya kısa yumru biçiminde toprak altı ya da dik silindirik toprak üstü gövdeye sahip bitkilerdir.
Submitted by:

Siklozis
Kyklosis-çevreleyen, muhafaza Tipik olarak bitkilerin yaprak hücrelerinde görülen sitoplazmanın dairesel hareketi.
Submitted by:

Sil
Bazı tek hücrelilerde hareketi sağlayan, yine bazı organizmaların akciğer borularında senkronize hareket ederek toz vb. partikülleri akciğerden uzaklaştıran kamçı benzeri yapı.
Submitted by:

şilomikron
Yağların emilimi sırasında ince bağırsak epitel hücreleri tarafından oluşturulan lipoproteinler." "

Simbiyozis
Symbiosis-birlikte yaşama İki değişik organizmanın birlikte yaşaması. ortak yaşam Bu tip yaşam mutualizm, kommensalizm, parazitizm ya da amensalizm biçimlerinde olabilir.
Submitted by:

Sinaps
Synapsis-birleşme, bağlanma Bir nöronun aksonu ile bir başkasının dendriti arasındaki bağlanma. Sinir hücrelerinin akson uçlarının diğer sinir hücrelerine, epitel hücrelere, kas veya salgı bezi hücrelerine bağlanma bölgesi.
Submitted by:

Sinapsis
Sinapsis-birleşme, bağlanma Mayoz bölünmenin erken evresinde erkek ve dişiye ait homolog kromozomların yan yana gelerek temas etmesi.
Submitted by:

Sindirim
Vücuda alınan besin maddelerinin fiziksel ve kimyasal olaylar sonunda bağırsaktan dolaşım sistemine geçebilecek duruma getirilmesi olayı.
Submitted by:

Sinerjistik
Syn-birlikte+Ergon-çalışma Birlikte faaliyet gösterme. Bir başka güç ya da etmenin etkisini artırma.
Submitted by:

sinestezi
“Birleşik duyu” anlamına gelen Yunanca kökenli bir kelime
Submitted by:

Singami
Syn-birlikte+Gamos-evlenme Eşeyli üreme. Döllenme olayında gametlerin birleşmesi.
Submitted by:

sinirsel iletim
Sinir hücrelerinin uyartı iletmesi.

Sinoatrial Düğüm
Sino-oyuk
Submitted by: boşluk+Atrium-hol+Nodus-düğüm Üst Vena cava'nın sağ atriuma boşaldığı noktada yer alan küçük bir düğüm dokusu kütlesi. Yürek atışlarını başlatır ve kaslımla hızını düzenler.""

sinoviyal zar
Eklem kapsülünün iç kısmını örten ve eklem sıvısı salgılayan zar.

Sinsitiyum
Syn-birlikte+Kytos-içi boş kanal Hücrelerin kaynaşmasıyla oluşan çok çekirdekli bir sitoplazma kütlesi. Çizgili kas hücresinin oluşumu""
Submitted by: ""

Sinüs
Organların yada dokuların arasındaki boşluk yada her hangi bir açıklık.
Submitted by:

Sirkadiyen Ritim
Circa-etrafında+Dies-gün Saat aralıkla ortaya çıkan ritmik olaylar.
Submitted by:

Sistem
Organizmada aynı işlevleri gerçekleştirmek için birbirleriyle ilgili bağlantılı organların oluşturduğu birlik.
Submitted by:

Sistematik
Canlıları benzerliklerine ve farklılıklarına göre gruplandırma, sınıflandırma.
Submitted by:

Sistol
Systole-birlikte çekme Yüreğin kasılması. Kanın Aorta ve Arteria pulmonaris içine itilmesi sırasında birinci ve ikinci yürek atışları arasındaki evre.
Submitted by:

Sistron
Biyokimyasal işlevde genetik birim. Bir peptid zincirde aminoasit dizilişini tayin eden DNA'daki nükleotid çiftlerinin diziliş sırası.
Submitted by:

Sitokinez
Kytos-içi boş damar+Kinesis-hareket Mitoz ya da mayoz sırasında sitoplazmanın bölünmesi.
Submitted by:

Sitokromlar
Kytos-içi boş damar+Chroma-renk Elektron taşıyıcı sistemin demir içeren hem proteinleri, biyolojik oksidasyonda arka arkaya okside ve redükte olurlar.
Submitted by:

Sitoloji
Hücrenin yapısını inceleyen bilim dalı.
Submitted by:

Sitoplazma
Ökaryotlarda hücrenin çekirdek zarıyla hücre zarı arasında kalan, prokaryotlarda ise hücre içini dolduran, organeller ve organellerin içinde yer aldığı koyu kıvamlı sıvıdan oluşan hücre bölümü.
Submitted by:

sitozin
DNA ve RNA’ nın yapısında bulunan azotlu organik baz tipi.
Submitted by:

Şizosöl
Schizein-bölmek+Koilia-boşluk Embriyonik mezodermin iki tabakaya ayrılmasıyla oluşan bir vücut boşluğu.""
Submitted by: ""

Sıcakkanlı canlılar
Vücut sıcaklığı ortam sıcaklığına göre değişmeyen ve hep aynı kalan canlılar.Sabit sıcaklıklı canlılar
Submitted by:

Sınıf
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan ve takımların bir araya gelmesiyle oluşan bir taksonomik grup.
Submitted by:

Sınıfandırma
Canlıları benzerliklerine ve farklılıklarına göre gruplandırma, sistematik.
Submitted by:

Sklerankima
Skleros-sert+Enchyma-karıştırma Çeperlerine lignin maddesi yığılmasıyla kalınlaşan hücrelerden oluşan bitkisel destek dokusu.
Submitted by:

Snaps
iki nöronun veya nöronla başka bir hücrenin bağlandığı yer. Bakınız: Sinaps
Submitted by:

Soğukkanlı canlılar
Vücut sıcaklığı ortam sıcaklığına göre değişen balık, kurbağa, sürüngen hayvanlar.Değişken sıcaklıklı hayvanlar Polikilotherm
Submitted by:

Sol
Sürekli fazın, sıvı, çözünen fazın . ile . mikron çapındaki katı parçacıklardan oluştuğu bir kolloid sistem.
Submitted by:

Sölenterler
Deniz anası, mercan ve sifonlular gibi vücutları radyal simetri gösteren ve dokuları bulunan çok hücreli omurgasız canlılardır.
Submitted by:

Sölom
Koilia-çukur, boşluk Üç embriyo tabakasına sahip olan hayvanlarda mezoderm ile sarılı olan vücut boşluğu. Hayvanlarda bir epitel sölom epiteli ile astarlanmış olan vücut boşluğuna verilen ad.
Submitted by:

Solungaç
Suda yaşayan hayvanlarda bulunan, çoğunlukla vücut yüzeyinden ya da sindirim kanalının bir kısmından uzamış ince duvarlı solunum organı.
Submitted by:

Solunum
Respirare-solumak Bitki ve hayvan hücrelerinin oksijen kullanıp, karbondioksit vermesi ve besin maddelerinin moleküllerindeki enerjinin ATP gibi biyolojik olarak kullanışlı formda depolandığı bir olay. Soluma işlevi ya da hareketi.
Submitted by:

solunum (Gaz alış verişi)
Bir organizmada oksijenin dokulara taşınması ve karbondioksitin atılması olan fiziksel ve kimyasal olaylar.

Solut
Solvere-çözmek Çözünen. Gerçek bir çözeltide çözülmüş madde. Bir çözelti çözen ve çözünenden oluşur.""
Submitted by: ""

Solvent
Solvere-çözmek Çözen. Gerçek bir çözeltide, içinde çözünen moleküllerin çözündüğü sıvı ortam.
Submitted by:

Somatik hücre
Üreme için özelleşmiş olan vücut hücrelerinin tümü.
Submitted by:

Somitler
Soma-vücut Embriyonun omurga ve sırt kaslarını meydana getiren ve nöral tüp boyunca sıralanan mezoderm kütlesi çiftleri.
Submitted by:

sonar
Balık sürülerinin akustik dalgalarla görüntülenmesinde kullanılan cihaz.
Submitted by:

sosyal davranış
Sosyal grupların daha iyi organize olmasını sağlayan iletişim, yurt savunması, hiyerarşi, çatışma ve baskınlık gibi davranışlar.

Soyağacı (pedigri)
Genetik bir özelliğin bir aile içerisinde aktarılma tarzı.""
Submitted by: ""

Sperm
Erkek üreme hücresi.
Submitted by:

Spermatid
Bir primer spermatositin ikinci mayozun ürünlerinden bir tanesi.
Submitted by:

Spermatogenez
Sperm üretimine yol açan gametogenez olayı.
Submitted by:

Spesiyes
Species-çeşit, tür Tür. Bitki ve hayvan sistematiğinde temel sınıflandırma birimi. Ortak bir atadan gelen, doğada yalnız kendi aralarında çoğalan, yapısal ve işlevsel özellikleri benzeyen bireylerin oluşturduğu populasyon.
Submitted by:

Sphenopsida
Sphen-kama Bir Tracheophyta alt filumu. Basit iletim demetlerine, eklemli gövdelere ve indirgenmiş, pulsu yapraklara sahip atkuyruklarını ve birçok fosil bitkilerini içerir.
Submitted by:

spikül
Bazı omurgasız hayvanlarda bulunan, silis ya da kalkerden oluşan, iskelet görevi yapan, iğne şeklindeki yapı.
Submitted by:

Spirillum
Spirillum
Submitted by:

Spor
Sporos-tohum Genellikle tek hücreli olan eşeysiz üreme elemanı. Bir protozoon ya da bir tohumsuz bitkide olduğu doğrudan ergin duruma gelişebilen bir organizma . Eşeysiz üreyen türlerde, küçük ve dayanıklı olan üreme hücresi.
Submitted by:

Sporangium
Sporos-tohum+Angeion-kanal İçinde eşeysiz sporlar ya da spor benzeri yapıların üretildiği oluşuk.
Submitted by:

Sporofit
Sporos-tohum+Phyton-bitki Bitkilerin hayat devresinde döl değişiminin eşeysiz spor üreten diploit evresi.
Submitted by:

Sporozoa
Sporos-tohum+Zoon-hayvan Protozoa alt filumunun eşadı. Özel bir hareket yönteminden yoksun, parazit hayvanlardır. Bunlardan biri insanlarda parazit olup sıtmanın etkenidir.
Submitted by:

Sporozoit
Sporluların sporlarından türeyen ve yetişkin hücreyi veren, çekirdekli küçük sitoplazma parçası.
Submitted by:

Stamen
Stamen-iplik, lif Bir çiçekte mikrospor polen üreten yapı. İnce bir sap ve bunun ucunda bir anterden oluşur. Anterler içinde mikrosporlar üreten mikrosporangiumlar bulunur. çiçekte erkek organ.
Submitted by:

Stapes Üzengi kemiği
Orta kulak boşluğunun en iç kısmında bulunan üzengi ye benzer küçük kemik.
Submitted by:

starling hipotezi
Kılcal damarlardaki madde alış-verişini basınç farkı ve difüzyon kurallarına göre açıklayan hipotez.

Statosist
Statos-duran+Kytis-torba Bir ya da daha çok tanecik içeren hücresel kese. Bazı hayvanlarda yerçekimi yönünü ayarlar.""
Submitted by: ""

Steatopigia
Steatos-yağ+Pyge-kalça Kalça ve butta aşırı yağ birikimi.
Submitted by:

Stele
Stechelo-gövde Gövde, kökün merkez silindiri. Perisikl ve onun içinde yer alan ksilem, floem ve parankima dokularını kapsar.
Submitted by:

steril
Canlı mikroorganizmalardan ve virüslerden arındırılmış.
Submitted by:

Steroitler
Stereos-katı+Eides-benzer Birbirine bağlı dört halkadan oluşan ve karbon atomları içeren, karmaşık moleküller. Bu moleküllerden üçü 6'şar karbon atomu, dördüncüsü ise 5 karbon atomu taşır. Erkek ve dişi eşey hormonları ve adrenal kortikal hormonlar bu yapıdadır.
Submitted by:

Stigma
Spirare-solumak+ Stigma-işar Bir çiçeğin dişi organının en üst kısmı, tepecik. Islak, yapışkan bir madde salgılayarak üzerine konan polen tanelerini yakalar ve tutar. a Bir solunum açıklığı. Örneğin böceklerde bir trakenin yüzeyinde bulunan bir açıklık ya da kıkırdaklı balıklarda yutağa doğru su girmesini sağlayan değişikliğe uğramış bir solungaç açıklığı. Euglena'da göz noktası. Trake solunumu yapan böceklerde, trake açıklığı yada Öglenada ışığa duyarlı göz noktası. Çiçekteki dişi organın üstü.
Submitted by:

Stilus
Stilos-direk, sütun Boyuncuk. Bir dişi organın ovaryumla stigmasını birleştiren ince uzun kısım.
Submitted by:

Stimulus
Stimulus-uyarmak, dürtmek Uyartı. Bir reseptör ya da uyarılabilen bir dokuda işlevsel ya da trofik tepki oluşturan herhangi bir etki, etken ya da hareket.
Submitted by:

Stipe
Stipes-gövde, dal, direk Bazı kahverenkli alglerde vücudun gövdeye benzeyen yapısı ya da kısa sapı.
Submitted by:

Stoma
Stoma-ağız Gözenek. Yaprak üzerinde bulunan küçük delik. Deliğin her iki yanında, açıklığın genişleyip daralmasını ayarlayan birer bekçi hücresi bulunur. Yaprağın alt ve üst yüzeyinde bulunan, gaz alış verişini sağlayan delik.
Submitted by:

Strobilus
Strobilos-yuvarlak top Bazı bitkilerde gövde ucunda bir grup sporofil tarafından oluşturulan kozalak.
Submitted by:

stroma
Kloroplastlarda granumların bulunduğu ara madde.
Submitted by:

Şube
Canlı organizmaların sistematik sınıflandırılmasında ortak özelliklere sahip sınıfların bir araya gelmesinden oluşan grup.
Submitted by:

Suberin
Suber-mantar meşesi Endodermis ve mantar hücrelerinin çeperlerinde biriken, su geçirmeyen ve suda erimeyen mumsu bir maddedir.
Submitted by:

Subgerminal Boşluk
Sub-altında+Germinal-germ Tavuk yumurtalarının bölünen hücreleri altında bulunan küçük boşluk. Bu boşluk kurbağa yumurtalarının blastosölüyla homolog değildir.
Submitted by:

Substrat
Enzimin özgün olarak etkilediği bir bileşik veya reaksiyona giren madde.
Submitted by:

substrat düzeyinde fosforilasyon
Yıkım tepkimeleri sırasında bir ara maddeden ayrılan fosfat grubunun ADP’ye doğrudan transfer edilmesi suretiyle ATP oluşturulması.
Submitted by:

sukkulent bitki
Çok etli ve suyla dolu gövde ve yapraklardan oluşan bitki.

Süksesyon
Bir bölgede yaşayan çeşitli türlerin belirli bir zaman içinde birbirlerini izleyerek ortaya çıkmaları ekolojik süksesyon , ardılık.
Submitted by:

Süngerler
Vücutları içten dar ve uzun kanalcıklardan oluşan, dıştan bu kanalcıklara açılan deliklerle kaplı omurgasız canlılar.
Submitted by:

Sürdürülebilir kalkınma
Ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını, çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemi
Submitted by:

Sürdürülebilirlik
Daimi olma yeteneği. Biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının sağlanması.
Submitted by:

surfaktan
Alveollerden salgılanan
Submitted by: alveollerin açık kalmasını sağlayan protein ve fosfolipit yapılı salgı." "

Sürüngenler
Vücutları pullarla ya da kemik plâklarla örtülü olan, soğukkanlı, suda ya da karada yaşayan, çoğunlukla yumurtlayan omurgalı hayvanlar.
Submitted by:

suş
Bir mikroorganizmanın benzer özellik gösteren çeşitleri.

Suşamdanları
Tatlı su göllerinde bulunan çok hücreli yeşil algler. Minyatür ağaç görünümünde bitkiler olup işlevsel ve morfolojik bakımdan kök
Submitted by: gövde

Süspansiyon
Asıltı. Bir akışkan içinde yüzen sıvı parçacıkların oluşturduğu sistem.
Submitted by:

Suspansör
Suspendere-asmak Döllenmeden sonra bitkilere ait zigotun bölünme ile oluşturduğu hücresel iplik. Bitki embriyosu bu ipliğin sonuncu hücresinden oluşur.""
Submitted by: ""

süzüntü
Kan basıncının etkisiyle, glomerulustan Bowman kapsülüne geçen sıvı.


Submit a name