Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 49 names in this directory beginning with the letter N.
nabız
Kanın atardamar duvarına yaptığı basıncın dalgalanma şeklinde bütün damar boyunca iletilmesi.

NAD
Biyokimyasal tepkimelerde hidrojen ve elektron taşıyan bir koenzim. Biyolojik oksidasyonlarda hidrojen akseptörü olarak iş gören bir koenzim olan nikotinamid adenin dinukleotid'in kısalmış şeklidir. DPN de denir""
Submitted by: ""

NADH
NAD+‘ın indirgenmiş hali.

NADP
Biyolojik oksidasyonlarda hidrojen akseptörü olarak iş gören bir koenzim olan nikotinamid adenin dinükleotid fosfat'ın kısaltılmış şeklidir. TPN de denir ""
Submitted by: ""

Nasti
Bitkinin, uyaranın cinsine göre yaptığı fakat uyaranın yönüne bağlı olmayan davranışlar.
Submitted by:

Nefridyum
Nephros-böbrek Yer solucanları ve diğer Annelid'lerde bulunan boşaltım organıdır. Silli bir huni boru ile bitişiğindeki anteriyör sölom boşluğuna uzanır ve buradan bir delikle vücut dışına atılır. Omurgasız hayvanlarda bulunan boşaltım organı.
Submitted by:

Nefrit
Böbreklerdeki nefronların iltihaplanması sonucu oluşan hastalık.
Submitted by:

Nefron
Nephros-böbrek Omurgalı böbreğinin anatomik ve işlevsel birimi. Böbreklerde, süzme ve idrar oluşturabilme yeteneğine sahip fonksiyonel birim.
Submitted by:

Nekroz
Hücrelerin ve dokuların ölmesi durumu.
Submitted by:

nektar
Çiçekli bitkilerde bulunan böcekleri, kuşları çeken tozlaşmaya yardımcı, bitki öz suyu.

Nekton
Nektos-yüzen Aktif yüzücü organizmalar için kullanılan topluluk adı.""
Submitted by: ""

Nematosist
Nema-iplik+Kystis-kese Sölenter'lerde bulunan tutunma, korunma ve av yakalamaya yarayan küçük sokucu bir yapı.
Submitted by:

Nikotin
Bir nörotransmitter olan asetilkolinin faaliyetini engellediği için zehirli olan ve tütünden elde edilen bir alkaloyid.
Submitted by:

nikotinamit adenin dinükleotit fosfat"
. Işığa bağımlı tepkimeler sırasında açığa çıkan elektronları ve protonları geçici olarak taşıyan bileşik. 2. NADP."
Submitted by:

nikotinamit adenin dinükleotit"
. Hücresel solunumda meydana gelen yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerinde
Submitted by: elektron ve proton transferine yardım eden bir koenzim. 2. Hidrojen taşıyıcı"

Nimf
Nympha-genç kadın Pupa evresi geçirmeden erginleşen ve genellikle ergine benzeyen böcek.
Submitted by:

Nimfa
Yarı başkalaşım gösteren böceklerde, dış görünüşü ergine benzeyen, fakat eşey organları ve kanatları tam olarak gelişmemiş evre.
Submitted by:

Niş
Bir türün yaşmak, büyümek ve üremek için gereksinim duyduğu fiziksel ve biyolojik koşullar seti.
Submitted by:

Nişasta
Çok sayıda glikozun özel bağlarla birleşmesinden oluşmuştur. Şekerin bitkilerdeki depo şeklidir. Nişasta, ayıracı olan iyot çözeltisi ile mavi renge boyanır.
Submitted by:

Nitrat indirgenmesi
Nitratın (NO3-) amonyağa (NH3) indirgenme işlemi.
Submitted by:

nitrifikasyon
Toprakta amonyağın, bakteriler tarafından nitrite ve nitrata dönüştürüldüğü metabolik olay.
Submitted by:

Nitrit asit
HNO3 Niterat asidi. Yüksek derecede aşındırıcı, renksiz ve dumanlı sıvı. Zehirleyicidir ve şiddetli yanıklara yol açar.
Submitted by:

Nodül
Baklagil köklerinde azot bağlayan bakterilerin ortak yaşamaları sonucu köklerde meydana gelen yumru şeklindeki yapılar.
Submitted by:

Nodyum
Nodus-düğüm Gövde üzerinde yaprak ya da tomurcuğun geliştiği yer, bir şişkinlik ya da kabartı.
Submitted by:

Nokta mutasyonu
DNA kopyalanması sırasında bir baz çiftinde meydana gelen değişiklik.
Submitted by:

Non disjunction Ayrılmama
Mayoz bölünmedeki indirgenme sırasında homolog kromozom çiftinin normal olarak ayrılamaması. Çiftin her iki üyesi aynı yavru çekirdeğe geçer ve öteki yavru hücre bu kromozomu taşımaz.
Submitted by:

Nörogenez
gelişme sırasında sinir sisteminin gelişme safhası nörolasyon.
Submitted by:

Nöroglia
Sinir dokuda nöronlara desteklik yapan yardımcı hücreler, ara nöronlar.
Submitted by:

nörogliya
Sinir hücrelerinin etrafını saran, koruyan, beslenmesini sağlayan hücrelerdir.

Nörohumor
Neuron-sinir+ Humor-sıvı Nöronun uç kısmıyla salgılanan ve bitişikteki sinir ya da kası aktive eden bir madde.""
Submitted by: ""

Nöron
Neuron-sinir Kolleteral ve terminal uzantılarıyla birlikte bir sinir hücresidir. Sinir sisteminin yapısal birimi. Sinir hücresi.
Submitted by:

Nörosekresyon
Neuron-sinir+ Secrotio-salgı Sinir hücreleri tarafından hormon yapımı.
Submitted by:

nörotoksik madde
Sinir sistemi üzerinde etkisi olan zehirli madde.

nörotransmitter madde
İki nöron arasında veya bir nöron ile başka bir hücre arasında uyartı iletimini sağlayan kimyasal madde." "

Nörozis
Neuro-sinir+Esis-durum Çok değişik belirtilerle ortaya çıkan nispeten hafif ve sıkça görülen psişik bozukluklar. Kuruntu
Submitted by: korku

Nörula
Neuro-sinir İlkel sinir sisteminin oluşturduğu erken embriyonik evre.
Submitted by:

Notokord
Noton-sırt+Chorde-kordon Bütün kordatların embriyosunda ve bazılarının erginlerinde iç iskelet görevi yapan, arka-ön doğrultusunda uzanan çubuk şeklindeki yapı.
Submitted by:

nötr
Elektriksel yükü sıfıra eşit olan.

Nötr atom
elektron ve proton sayısı birbirine eşit olan atom""
Submitted by: ""

Nötronlar
Kütlesi olan hidrojen izotopu hariç bütün elementlerin çekirdeğinde protonlarla beraber bulunan elektrik yüksüz madde parçacıkları.
Submitted by:

Notum
Noton-arka, sırt Vücudun sırt kısmı. Arthropoda'larda her segmentin dorsal elementi.
Submitted by:

Nükleaz
Nükleik asitleri kısa oligonükleotit parçalarına yada tek nükleotide hidrolize eden enzimler grubu.
Submitted by:

Nükleik asit
Bütün canlı hücrelerde ve virüslerde bulunan, başlıca görevi genetik bilgi aktarımını sağlamak olan nükleotit birimlerinden oluşmuş polimerler. Genetik bilginin depolanması, aktarılması ve ifade edilmesi için özelleşmiş olan, nükelotitlerden yapılmış bir polimer.
Submitted by:

Nukleolus
Nux-fındık, ceviz Hücre nukleusu içinde bulunan küre şeklinde yapı. Ribonukleik asit bakımından zengin olup ribozomların sentezlendiği yerler olarak bilinirler.
Submitted by:

Nükleoprotein
proteinlerin Nükleik asitlerle kurduğu moleküler birlik.
Submitted by:

Nükleotid
Bir fosfat grubu, bir beş karbonlu şeker riboz ya da deoksiriboz ve bir azotlu baz pürin ya da pirimidindan oluşan bir molekül. Nükleaz enzimi yardımıyla nükleik asitlerin ayrıştığı bir alt birim. Nükleik asitlerin DNA, RNA yapı birimleri.
Submitted by:

Nükleozit
Fosfat grubundan yoksun olan bir nükelotit bir azotlu baz şekere bağlanmıştır.
Submitted by:

Nukleus
Hücredeki genetik malzemeyi barındıran kısım.
Submitted by:

Nutrient
Nutriti-beslemek Vücudun metabolik faaliyetlerinde kullanılan herhangi bir maddeyi belirten genel bir terim.
Submitted by:


Submit a name