Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 33 names in this directory beginning with the letter L.
Laktaz
İnce bağırsak ve pankreastan salgılanan ve laktozu glikoz ve galaktoza parçalamada görev yapan enzim.
Submitted by:

laktik asit fermantasyonu
Oksijen yokluğunda bazı bakteri ve memelilerin çizgili kas hücrelerinde görülen, glikoliz sonucu oluşan pirüvatın laktik aside dönüştürülmesi.
Submitted by:

Laktoz
Sütte bulunan ve sütün buharlaşmasıyla kristal halde toplanan bir disakkarit.Süt sekeri.
Submitted by:

lam
Mikroskop altında incelenecek maddelerin, üzerine konulduğu ya da yayıldığı, dar ve uzun, yassı cam parçası.

lamel
Lam üstüne konularak mikroskop altında incelenecek cismin üstüne kapatılan küçük
Submitted by: dört köşe veya yuvarlak ve çok ince cam parçası." "

larenjit
Gırtlak iltihaplanması." "

Larva
Balık
Submitted by: kurbağa

lateks
Birçok bitkinin salgıladığı, hava ile karşılaştığında katılaşan sütlü bir bitki özütü.

legümen
Tek karpelden meydana gelen
Submitted by: olgunlukta hem sırt hem de karın hattı boyuncaaçılan kuru meyve.""

Lenf
Akyuvar içeren, kan plazmasına benzeyen renksiz sıvı. Omurgalı hayvanların lenf sisteminde dolaşan renksiz sıvı, ak kan. Damarlarında dolaşan kanla, doku öğeleri arasında aracı görevi yapan, kan plazması ve lenfositten oluşan saydam, sarı renkte bir sıvı.
Submitted by:

lenf düğümü
Lenf damarlarının birleştiği yerlerde kapsülle çevrili küçük hücre kümeleri.

Lenfatik sistem
Omurgalılarda vücuda yayılmış
Submitted by: kan dolaşım sisteminin uçlarına bağlı ince kılcal ağ.""

lenfosit
Kanda ve lenfte bulunan, tek çekirdekli, küçük, renksiz, vücudun savunmasındagörev alan beyaz kan hücresi.
Submitted by:

Lentisel
Kovucuk. Mantar özüne dönüşmüş gövde kısımlarında havanın girip çıkmasını sağlayan aralıklar.
Submitted by:

Leptoten
Mayoz bölünme profazında görülen ve kromatin maddesinin ince iplikler halinde ortaya çıktığı erken evre.
Submitted by:

ligament
Vücudun eklem bölgelerinde bulunan kemikleri birbirine bağlayan dokular.

Lignin
Odun özü denilen su geçirmez madde. Damarlı bitkilerde hücre duvarlarını sertleştirici
Submitted by: suda çözünmeyen kompleks bir bileşik.""

Liken
Bir mantarın bir siyanobakteri ile ya da birhücreli bir alg ile oluşturduğu simbiyotik birlikten doğan bir organizma.
Submitted by:

likopen
Kromoplastlarda bulunan ve kırmızı renk veren pigment maddeleri.
Submitted by:

Lipaz
Bağırsak öz suyunda bulunan ve safrayla birlikte yağları yağ asitlerine ve gliserine parçalayan enzim.
Submitted by:

Lipit
Alkol, eter, kloroform, benzen gibi organik çözücülerde çözünen ancak suda çözünmeyen yağ veya yağa benzer maddelerle karakterize olan heterojen bir grup.
Submitted by:

Lipoprotein
Basit bir protein ile daha yüksek bir yağ asidinden oluşan kompleks yapı.
Submitted by:

Liyaz
Bir molekülün parçalanmasını yada bir grubun molekülden uzaklaştırılmasını sağlayan enzimler.
Submitted by:

lizozim
Tükürük, gözyaşı, ter ve mukus gibi vücut salgılarında bulunan ve bazı bakterileri yok edebilen bir enzim.

Lizozom
Hücrede sahip olduğu enzimler yardımıyla büyük yapılı besinlerin (protein
Submitted by: yağ

Lökoplast
Bitki hücrelerinde veya bazı kamçılı tek hücrelilerde bulunan, yedek besin depolayan renksiz plastidler.
Submitted by:

Lökosit
Akyuvar, fagositoz yapan, antikor üreten, renksiz kan hücresi.
Submitted by:

Lokus
Kromozomların üzerlerinde genlerin bulunduğu özel yerler.
Submitted by:

Lop
Beyin, karaciğer gibi organların parçaları bölümleri.
Submitted by:

Lösemi
Beyaz kan hücrelerinde görülen kanserlerin genel adı.
Submitted by:

Lusiferin
Derin deniz balıkları, sölenterler, Ateş böceği gibi organizmalarda enzimle okside olunca ışık veren bir tür madde.
Submitted by:

Lütein
Folikül hücrelerinde meydana gelen, yumurta sarısına renk veren pigment.
Submitted by:

Lüteinleştirici hormon (LH)
Ön hipofiz tarafından üretilen ve eşey hormonlarını üretmesi için gonadları uyaran bir gonadotropin.
Submitted by:


Submit a name