Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 7 names in this directory beginning with the letter J.
Jel
Gelare-Dondurmak Katı faz içerisinde sıvı fazın yayıldığı koloidal sistem. Kolloit sıvıların yada sollerin pıhtılaşması ile oluşan pelte koyuluğunda madde.
Submitted by:

Jel elektroforez tekniği
Aynı elektrik yüklü moleküllerin jel matriks içerisinde büyüklüklerine göre ayrılması tekniği.
Submitted by:

Jelatin
Açık sarı, suda çözünebilen ve hayvanlardan elde edilen pelte kıvamında, suda kaynatıldığı zaman çözünen, oda sıcaklığında katı hale geçen bir protein.
Submitted by:

Jeomorfolojik
Yer şekillerinin engebe biçimlerine yönelik.
Submitted by:

Jeotermal
Yer kabuğunun iç kısımlarında ısınan sıcak su yada bunlarda elde edilen enerji.
Submitted by:

Jeotropizma
Geos-yer+Tropos-dönüş Yere doğru ya da yerden zıt yön deki bir büyüme tepkisidir. Büyüme üzerine yerçekiminin etkisi.
Submitted by:

Juvenil Hormonu
Deri değiştirme esnasında gençlik morfolojisini koruyan bir artropod hormonudur. Yokluğunda ergine ergine doğru bir metamorfoz başlar.
Submitted by:


Submit a name