Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 50 names in this directory beginning with the letter I.
IAA
Bitkilerde büyümeyi teşvik eden bir çeşit hormon.Uzun adı indol asetik asit .""
Submitted by: ""

İç döllenme
Erkek ve dişi eşey hücrelerinin vücut içinde birleşmesi ile meydana gelen döllenme tipi.. Spermin dişi üreme kanalının içerisine salınması karasal ortamda yaşayan çoğu hayvanlar için tipiktir.
Submitted by:

iç solunum
Kan ile hücreler arasında gaz alışverişi.

İçgüdü
Bireyin önce geçirmiş olduğu deneye bağlı olmayan ve genetik olarak belirlenmiş davranış ya da tepki tipi. Organizmayı o türe özgü olan bir amaca sürükleyen hareket eğilimi Örneğin örümceğin ağ örmesi gibi""
Submitted by: ""

İkiye bölünme
Bir prokaryotun hücresinin büyüklükleri birbiriyle kıyaslanabilir iki yavru hücreye bölünerek gerçekleşen çoğalma olayı.
Submitted by:

İklim
Bir bölgedeki uzun süreli ortalama atmosferik koşullar.
Submitted by:

ilik
Kemiklerin içinde bulunan ve kan yapımının gerçekleştiği bölgeler.

İmmun Reaksiyon
İmmunis-tehlikesiz Antijenlere karşı antikor yapımı.""
Submitted by: ""

İmmünoloji
Organizmanın hastalıklara karşı direnç gösteren bağışıklık sistemini inceleyen bilim dalı.
Submitted by:

İmmunolojik Tolerans
Bir organizmanın, genetik olarak farklı bir organizmadan nakledilen hücreleri kabul edebilme yeteneği. Organizmanın belli bir antijene tepki gösterme kapasitesini geliştirmesinden önce oluşan sonuçlar. Bundan sonra reaksiyon gösterme yeteneğinin ortaya çıkışı gecikebilir ya da sonsuza ertelenebilir.
Submitted by:

İmplantasyon
İn-içine+Plantare-koymak vücudun bir bölgesine bir parça ya da dokunun yerleşmesidir. Örneğin, gelişmekte olan bir embriyonun uterusun epitel tabakasına tutunması. Döllenmiş yumurtanın rahim' in Uterus Yumuşak dokusuna gömülmesi, döl tutma
Submitted by:

impuls
Uyarma sonucunda bir sinir hücresi boyunca meydana gelen kimyasal ve elektriksel değişiklikler.
Submitted by:

in vitro
Hücrelerin, dokuların, organların ait oldukları organizmaların dışında yapay ortamlar içinde (petri kapları, kültür şişeleri vb.) yetiştirilmeleri veya bulunmaları.
Submitted by:

inceleme ortamı
Preparat hazırlarken kullanılan sıvı.
Submitted by:

indikatör
Herhangi bir maddenin test edilen ortamda varlığını gösteren ayıraç.
Submitted by:

indirgenme-yükseltgenme tepkimeleri
Elektron kaybeden maddenin yükseltgendiği, elektron kazanan maddenin ise indirgendiği tepkimeler.

indis
Bir harf
Submitted by: benzer fakat yine de değişik biçimlerde iki veya daha çok kez kullanılmak istendiğinde

İndüksiyon
İnducere-yöneltmek Organizatör ya da başka bir dokunun etkisi aracılığıyla gelişmekte olan embriyonun bir dokusunda özel morfogenetik bir etkinin meydana getirilmesi.
Submitted by:

inhibitör
Enzimlerin etkinliğini yavaşlatan ya da durduran maddeler.
Submitted by:

İnorganik
Canlılardan elde edilmeyen, yapısında karbon içermeyen ve canlıların yaşadığı çevrede bulunan karbondioksit, su, tuz gibi mineral maddeler.
Submitted by:

inorganik madde
Canlılardan elde edilmeyen ve canlıların ya?ad??? çevrede bulunan maddelerkarbondioksit, su, tuz vs.
Submitted by:

İnsight Öğrenme Kavrayarak öğrenme
Önceki deneyin değerlendirilmesinin bir sonucu olarak organizmada yeni bir tepkinin belirişi.
Submitted by:

insülin
Omurgalı hayvanlarda kandaki glikoz seviyesini düşüren, karaciğerde glikojen sentezini ve depolanmasını artıran bir hormon.
Submitted by:

İnsülin hormonu
Canlılarda enerji metabolizmasının düzenlenmesinde ve büyümede rolü olan peptit yapılı hormon.
Submitted by:

İntegument
İntegumentum-üzerinde+Tegere-örtmek Deri, gövde örtüsü.
Submitted by:

İnterfaz
Hücre döngüsünde, birbirini izleyen çekirdek bölünmeleri arasındakiperiyotbuperiyotboyuncakromozomlardağınıkdurumdadır ve çekirdek kılıfı bozulmamıştır.
Submitted by:

İnterferon
Hayvan hücrelerinin virüsle etkileşimi sırasında meydana gelen bir çeşit proteindir. Bu madde, hayvan hücrelerini çeşitli virüs enfeksiyonlarına karşı dirençlilik kazandırır. Hücrelerin virüslere karşı ürettiği özel savunma maddesi.
Submitted by:

İnternod
İnter-arasında+Nodus-düğüm İki düğüm arasında kalan gövde parçasıdır.
Submitted by:

İnvaginasyon
İn-içinde+Vagina-kılıf Bir kısmın diğeri içinde katlanması, özellikle gastrulasyon sırasında bir bölgenin çift tabakalı çöküntüyü yapmak üzere katlanması.
Submitted by:

İnversiyon Kromozomal
Kromozomdaki bir segmentin o derece dönüş yaparak aynı kromozoma bağlanması.
Submitted by:

invitro
Hücrelerin, dokuların, organların ait oldukları organizmaların dışında yapay ortamlar içinde yetiştirilmeleri veya bulunmaları. Ait olduğu hücre veya organizma içerisinde yapılan deney.
Submitted by:

irin
Organizmanın herhangi bir yerinde iltihaplanma sonunda ölmüş hücre artıklarından ve bozulmuş akyuvarlardan oluşan, mikroplu veya mikropsuz, genellikle sarımtırak renkte koyuca sıvı.

iris
Gözün saydam tabakasının altındaki damar tabakadan oluşan renkli kısmı.""
Submitted by: ""

Irk
Türün alt birimlerinden biridir. Bir ya da daha fazla gen frekansı bakımından başka populasyonlardan farklı olan bir populasyondur. Bir türün bazı morfolojik ve fizyolojik özellikler bakımından ayrılmış olan bir alt grubu.
Submitted by:

Islah
Bitki yada hayvanlarda türün iyileştirilmesi işlemi. Bir hayvan veya bitki türünden daha iyi verim alabilmek amacıyla yapılan işlem.
Submitted by:

İsoetales
Bir sarımsak demetini andıran ince, uzun, tüye benzeyen yaprakları olan Lycopsida'nın bir grubudur.
Submitted by:

İstilacı tür
Hızla çoğalan, geniş şekilde yayılış gösteren ve girmiş olduğu bölgedeki yerli türleri olumsuz yönde etkileyen bir yabancı (egzotik) tür.
Submitted by:

İyon
İon-gitme Pozitif katyon ya da negatif anyon elektrik yükü taşıyan bir atom ya da atom grubu.
Submitted by:

iyon pompası
Hücre zarında bulunan ve iyon akışını düzenleyen kompleks protein molekülü.
Submitted by:

iz element
Canlı dokuda çok az miktarda fakat mutlaka bulunması gerekli elementlerdir.
Submitted by:

izogamet
şekil ve büyüklük bakımından aynı olan gametler.
Submitted by:

İzogami
İsos-eşit+Gamos-evlilik Yapı ve büyüklük bakımından aynı olan iki gametin birleşmesi şeklindeki üremedir. şekil ve büyüklük bakımından aynı olan dişi ve erkek üreme hücrelerinin birleşimiyle yeni canlı oluşumu
Submitted by:

izolasyon
Ayrılma, yalıtım. Biyolojide herhangi bir sebeple popülasyondaki fertlerin birbirleriyle olan ilişkilerinin kesilmesi. İki ortam arasında ses, ısı geçişinin önlenmesi için geliştirilen yöntem ve tekniklerin tümü.
Submitted by:

İzomer
İsos-eşit+Meros-kısım,parça Kimyasal formülü aynı fakat yapısı farklı olan moleküldür. Örneğin glukoz ve fruktoz.
Submitted by:

izomeraz
Molekül içerisinde atomların yerlerini değiştiren enzim.
Submitted by:

izotonik
Hücrenin iç ve dış ortamının aynı osmotik basınca sahip olma durumu.
Submitted by:

izotonik çözelti
Hücre öz suyu ile aynı konsantrasyona sahip çözelti.
Submitted by:

İzotonik İzosmotik
Solut ve solvent konsantrasyonu ve dolayısıyla osmotik basıncı karşılaştırıldığı çözeltininkiyle aynı olan.
Submitted by:

İzotop
İsos-eşit+Topos-yer Bir kimyasal elementin aynı atom numarasına fakat farklı atomik kütle ye sahip diğer formları.
Submitted by:

İzozim
İsos-eşit+Zyme-maya Aynı enzimik aktiviteyi gösteren değişik protein molekülleri.
Submitted by:


Submit a name