Biyoloji Sözlüğü

Biyoloji Sözlüğü

All | Latest | # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | Submit a name
There are currently 26 names in this directory beginning with the letter C.
C Vitamini
Meyve ve sebzelerde bulunan, eksikliğinde bağ dokusunda zayıflamalara yol açan bir vitamin türü.
Submitted by:

C3 bitkileri
Fotosentezde karbonun tespit edilmesi sırasında ilk kararlı ürün olarak PGA’yı üreten ve CO2 alıcısı olarak ribuloz bisfosfatı kullanan bitkiler.
Submitted by:

C4 bitkileri
Fotosentezde karbonun tespit edilmesi sırasında ilk kararlı ürün olarak okzaloasetatı üreten ve CO2 alıcısı olarak fosfoenolpirüvatı kullanan bitkiler.
Submitted by:

Canlılık
Beslenme, enerji üretme, protein sentezleme, kalıtsal madde taşıma, hareket etme, çoğalma vb. özelliklere sahip olma.
Submitted by:

Çekinik resesif Genler
Bir homolog kromozom takımının her iki üyesi tarafından taşınmadıkça fenotipini ifade edemeyen genlerdir. Yani etkisini yalnız homozigot durumda ya da çift-dozda olunca gösteren genlerdir.
Submitted by:

Çekirdek
Ökaryot hücrelerde bir veya daha fazla sayıda bulunabilen kalıtım materyali olan DNA ile çeşitli organik ve inorganik maddeleri içerebilen çift zarla çevrelenerek sitoplazmadan ayrılmış olan hücre organeli.
Submitted by:

Çekirdekçik
Ökaryotik hücrelerin çekirdeği içinde rRNA üretimi yapan ve ribozom alt birimlerinin birleşmesini sağlayan hücre bölünmesinin ilk aşamasında bir veya birkaç tane olarak görülebilen yuvarlak veya oval biçimli yapı.
Submitted by:

çeltik
Kabuğu ayıklanmamış pirinç.

Çenek
Tohum yaprağı. Tohumun yapısındaki bitki taslağında bulunan yapraklardan her biri. Embriyonun bir kısmını oluşturan
Submitted by: bazı bitkilerde besin deposu görevini yapan ve ilk oluşan yapraklar. Kotiledon""

Cenin
Gelişmenin erken dönemindeki embriyoya verilen ad.
Submitted by:

Çevresel Direnç
Bir türün maksimum çoğalma hızını engelleyen fizyolojik ve biyolojik etmenlerin toplamı.
Submitted by:

Chrysophyta
Chrysos-sarı+Phyton-bitki Sarı-kahverengi algler.
Submitted by:

Çiçek
Tohumla üreyen bitkilerde tohumu veren
Submitted by: çanak ve taç yaprak

Çift çenekli bitki Dikotiledon
Embriyolarında iki çenek yaprak kotiledon bulunan bitkiler. İletim demetleri gövdede belirli bir düzende yerleşmiştir.
Submitted by:

çiğ
Su buğusunun soğuk havalarda, yerde, bitkiler, ağaçlar ve öteki nesneler üzerinde donmasıyla oluşan ince su damlacıkları.
Submitted by:

Cins
Canlıların sınıflandırılmasında kullanılan bir terim olup, türleri içerisine alan taksonomik bir gruptur.Örneğin köpek Canis, meşe Quercus gibi.
Submitted by:

Çıkarım
Belli önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarından, yanlışlıklarından, başka önermelerin kabul edilen veya gerçek olan doğruluklarını, yanlışlıklarını çıkarma.

çıkık
Kemiklerin eklem yerlerinden ayrılması.

Cıvık mantarlar
Hem bitkisel hem de hayvansal özellik gösteren, gövdeleri ya tek yada çok çekirdek içeren, uygun olmayan şartlarda Sklerotyum adı verilen bir kist oluşturan canlılar.
Submitted by:

çomak hücreleri
Gözün retina tabakasında bulunan, düşük ışık şiddetlerine duyarlı, siyah beyaz görmeyi sağlayan, çubuk şeklindeki reseptör hücreler.
Submitted by:

Covper bezi
Seminal sıvının oluşturduğu bezlerden biri.
Submitted by:

Çözücü
Başka bir maddeyi çözme özelliğine sahip olan madde.
Submitted by:

Cross-over
Mayozun profaz I evresinde, kardeş olmayan kromatitler arasında karşılıklı olarak gerçekleşen kalıtsal madde alışverişi.
Submitted by:

Crossing-over
Eşey ana hücrelerinde gerçekleşen mayoz bölünmenin profaz I safhasında oluşan tetratların kromatitleri arasındaki parça değişimi.
Submitted by:

çubuk (çomak) hücresi
Ağ tabakada bulunan, yassı zar keselerinden oluşmuş loş ışıkta görmeyi sağlayan, rodopsin pigmenti içeren hücre.

çürüme
Canlı organizmanın ölümünden sonra mikrobik
Submitted by: kimyasal ve fiziksel etmenlerin etkisiyle bozulup bileşiklerine ayrılması olayı.""


Submit a name