Sınıflandırma

Sistematik testi 1

virusler, bakteriler, protista ve mantarları kapsayan bir test  1. Saprofit bakterilerin yapısında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? A) Ribozom      …