Çalışma Soruları

[yia 1]

 BİYOLOJİ ÇALIŞMA SORULARI

 1. Nitel ve Nicel gözlem nedir? Birer örnekle açıklayınız
 2. Bilimsel çalışma yöntemi basamaklarını yazınız.
 3. Biyoteknolojik yöntemle insülin nasıl elde edilir? Kısaca açıklayınız.
 4. Klonlama olayının nasıl olduğunu kısaca açıklayınız.
 5. Canlıların ortak özelliklerini yazınız
 6. Canlılardaki inorganik bileşiklerin adlarını yazınız.
 7. Suyun canlılar için önemini kısaca anlatınız.
 8. pH değerinin organizma için önemini açıklayınız.
 9. Canlılardaki organik maddeleri yazınız.
 10. Canlılardaki organik maddeleri enerji maddesi ve yapı maddesi olarak kullanım sırasını yazınız
 11. Aşağıda verilen dehidrasyon sentezi tepkimelerinde boş bırakılan yerleri doldurunuz.
  1.  Glikoz + ………………    —  Sakkaroz + su
  2.  Glikoz + ……………..    —   Laktoz    + ….       
  3.  Glikoz + ……………..    —   Maltoz    + su
 12. Monosakkaritlere örnek veriniz.
 13. Polisakaritleri gruplandırınız.
 14. Dehidrasyon sentezi olayını açıklayınız. Bir örnek veriniz.
 15. Doymuş ve doymamış yağların farkını yazınız.
 16. Yağ, protein ve karbonhidratların, monomerlerini ve aralarındaki bağları yazınız
 17. 300 yağ molekülü, 100 glikoz içeren polisakkarit ve 500 aminoasit içeren polipeptitten oluşan kompleks bir organik molekülü hidroliz etmek için kaç molekül su kullanılır? Hesaplayınız. [yia 2]
 18. Bir amino asidin yapısını açıklayınız.
 19. 20 çeşit aminoasit olmasına rağmen çok çeşitli sayıda protein olmasının sebebi nedir? Açıklayınız.
 20. Proteinlerin görevlerini kısaca açıklayınız.
 21. Enzimlerin görevi nedir? Açıklayınız.
 22. Bir holoenzimin (aktif enzim) yapısını açıklayınız.
 23. Enzimlerin özellikleri kısaca açıklayınız.
 24. Enzimlerin çalışmasına sıcaklığın ve pH ın etkisini açıklayınız.
 25. Aktivatör ve inhibitör madde ne demektir?
 26. Bir nukleotitin yapısını anlatınız.
 27. DNA daki nukleotitleri yazınız.
 28. 20.000 nükleotiti olan DNA molekülündeki A sayısı 4.000 ise, diğer nukleotitlerin sayısını bulunuz.
 29. 20.000 nükleotiti olan DNA molekülündeki A sayısı 4.000 ise, Zayıf hidrojen bağı sayısını bulunuz.
 30. Doğru yanlış soruları 5 adet