Mitoz ve Mayoz Karşılaştırması

 Mitoz ve Mayozun Benzer Yönleri

1. Hücre sayısı artırılır.
2. Üreme gerçekleştirilir.
3. DNA’lar kendilerini eşler.
4. Kardeş kromatitler ayrılır.
5. Türün kromozom sayısı korunur (mayozda döllenmenin de yardımıyla).
6. Sentrozom eşlenmesi, çekirdek zarı ve çekirdekçiğin erimesi, sitoplaz manın bölünmesi gibi bölünme olayları gerçekleşir.

Mitoz ve Mayoz Bölünme Arasındaki Farklar
Mitoz Bölünme
Mayoz Bölünme
1. Her çeşit hücre (n, 2n ve 3n) mitoz geçirebilir.
2. Çok hücreli canlıların vücut hücrelerinde görülür.
3. Vücudun bütün doku ve organlarında görülür.
 
4. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ve yapısı ana hücreyle ve birbirleriyle aynıdır.
5. Oluşan hücreler canlının gelişmesini sağlar.
6. Bölünme sonucu iki hücre oluşur.
7. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi bir kez gerçekleşir.
8. Bölünme sırasında tetrat, sinapsis ve krosing over olayları görülmez
9. Zigotun oluşumundan ölümüne kadar devam eder.
10.Eşeysiz üreme, büyüme, gelişme ve rejenerasyonu sağlar.
11.Canlılarda karakterlerin sabitliliğini sağlar.
12.0luşan hücreler tekrar mitoz geçirebilir.
 
1. Sadece diploit (2n) hücreler mayoz geçirebilir.
2. Çok hücreli canlıların üreme ana hücrelerinde görülür.
3. Hayvanların ve çiçekli bitkilerin üreme organlarında görülür.
4. Oluşan hücrelerin kromozom sayısı ve yapısı ana hücreyle farklıdır.
5. Oluşan hücreler üremeyi sağlar.
6. Bölünme sonucu dört hücre oluşur.
7. Çekirdek ve sitoplazma bölünmesi iki kez gerçekleşir.
8. Bölünme sırasında profazda tetrat, sinaps ve krosing over olayları görülür.
9. Ergenlik döneminde başlar, üreme dönemi boyunca sürer.
10. Eşeyli üremenin gerçekleşmesini sağlar.
 
11. Canlılarda kalıtsal çeşitliliği sağlar.
12. Oluşan hücreler tekrar Mayoz geçiremez.
 

Bitki ve hayvan hücresi bölünmesindeki farklar

1. Sitoplazma böünmesi: Hayvan hücresinde boğumlanma şeklinde, Bitki hücresinde ara lamel oluşarak

2. İğ ipliklerinin oluşumu: Hayvan hücresinde sentrozom tarafından oluşturulur. Bitki hücresinde stoplazmik proteinler.

3. Hayvan hücresinde sentrozom görev alır. Bitkilerde sentrozom yoktur.

6 thoughts on “Mitoz ve Mayoz Karşılaştırması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.