Ekoloji İle İlgili Kavramlar

 


EKOLOJİ: Canlıların birbirleriyle ve çevreleriyle olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.

TÜR: Ortak bir atadan gelen, yapı ve görev bakımından benzer organları bulunan, kendi aralarında doğal olarak çiftleşebilen ve çiftleştiklerinde verimli döller verebilen canlılara tür denir.

POPULASYON:Belli sınırlar içinde yaşayan, aynı tür canlıların oluşturduğu topluluğa denir.
-Bir göldeki alabalıklar
-Ormandaki çam ağaçları-Mağaradaki yarasalar

KOMÜNİTE: Belirli bir bölgede, farklı popülasyonların bir araya gelerek oluşturdukları,uyumlu birlikteliklerdir.
-Bir göldeki balıklar
-Ormandaki ağaçlar

EKOSİSTEM: Canlılar,cansız çevreleriyle birlikte ekosistemi oluşturur.

BİYOSFER:Yeryüzündeki canlıların yaşama koşullarına uygunluk gösteren her yer biyosferi tanımlar.Okyanusun derinliklerinden 10bin metre yüksekliğe kadar olan alan biyosfer katmanıdır.

HABİTAT: Canlıların yaşamına uygunluk gösteren alanlardır.Canlının yaşadığı adrestir.Örn:Ankara keçisi,Ankara’da yaşar.

NİŞ: Canlıların yaptığı iştir. Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için yaptıkları tüm faaliyetlerdir.

BİYOTOP: Canlıların yaşamlarına uygun çevre koşullarına sahip bölgelerdir.

FLORA: Bitkilerin yaşamlarını sürdürebildiği alanlardır.

FAUNA: Hayvanların yaşamlarını sürdürebildiği alanlardır.

BASKIN TÜR: Bir yaşama birliğinde yer alan en belirgin türdür.
SÜKSESYON(ARDILLIK): Çevresel faktörlerin etkisiyle, baskın türün yerini başka bir baskın türün almasıdır.

EKOTON: İki yaşama birliğinin kesişme bölgesidir.Bu bölgede canlıların çeşitliliği çok fazladır.

MİKROKLİMA: Bazı bölgelerde sıcaklık,ışık,yağış gibi faktörlerin etkisiyle farklı iklim özelliklerin ortaya çıkmasıdır.

AV-AVCI İLİŞKİSİ
Popülasyonların zamanla sayıca artma ve azalma durumlarına dalgalanma denir.
Av avcı ilişkisinde, avcı (predator) sayısı azaldıkça av sayısı artmaktadır. Av sayısında meydana gelen artış zamanla avcı sayısının artmasına neden olur.

 

 

1 thought on “Ekoloji İle İlgili Kavramlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.